فرش های گل برجسته

یکی از انواع فرش‌های ایرانی که در جهان با استقبال بسیاری روبه‌رو است؛ فرش نقش‌برجسته است. زیبایی خیره‌کننده‌ی این فرش ها باعث شده که تبدیل به یکی از ب...

More Details

2020/10/25

Export carpet

1200 reeds - 3600density...

More Details

2024/05/01

High variety of 1200 comb carpets in designs and patterns Varied and beautiful coloring More reasonable price than 1500 comb carpets Fineness and clarity of pattern better than 700 or 1000 comb carpets Long life, durability, strength and durability Due to the low pile height, it is easier to remove stains from the carpet

1200 reeds - 3600density...

More Details

2024/05/01

.

More Details

2019/08/22