شانه : 700

تراکم : 2550

نخ خـاب : 100% اکریلیک هیت ست

نخ پود : جوت / پنبه-پلی استر

نخ تار : پلی استر / پنبه-پلی استر

گارانتی : دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت

ارتفاع خاب : 1±8

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات:

.

رنگ:
شانه : 700

تراکم : 2550

نخ خـاب : 100% اکریلیک هیت ست

نخ پود : جوت / پنبه-پلی استر

نخ تار : پلی استر / پنبه-پلی استر

گارانتی : دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت

ارتفاع خاب : 1±8

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات

.

رنگ

محصولات مشابه