شانه : 1000

تراکم : 3000

نخ خـاب : 100% اکریلیک هیت ست

نخ پود : پنبه

نخ تار : پلی استر پنبه

گارانتی : 36 ماه

ارتفاع خاب : 1±8

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات:

رنگ:
سیگل ترکمن
شانه : 1000

تراکم : 3000

نخ خـاب : 100% اکریلیک هیت ست

نخ پود : پنبه

نخ تار : پلی استر پنبه

گارانتی : 36 ماه

ارتفاع خاب : 1±8

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات

رنگ

محصولات مشابه

کادو
1000شانه تراکم 3000
آوین
میگل
ساری گل
1000 شانه-تراکم 3000
آرتین
1000 شانه-تراکم 3000
آیناز
1000 شانه-تراکم 3000
چکامه
1000 شانه-تراکم 3000
فلورا
1000 شانه-تراکم 3000
گلستان
1000 شانه-تراکم 3000
ملیکا
1000 شانه-تراکم 3000
نازخاتون
1000 شانه-تراکم 3000
ستایش
1000 شانه-تراکم 3000
شاه نشین
1000 شانه-تراکم 3000
ترکمن مهگل
1000 شانه-تراکم 3000
ترکمن مارگل
1000 شانه-تراکم 3000
ترکمن
1000 شانه-تراکم 3000
سارگل ترکمن
1000 شانه-تراکم 3000
سیگل ترکمن
1000 شانه-تراکم 3000
یاقوت
1000 شانه-تراکم 3000
رز افشان
1000 شانه-تراکم 3000
استانبول
1000 شانه-تراکم 3000
حوض نقره
1000 شانه-تراکم 3000
رقص شکوفه
1000 شانه-تراکم 3000
ترنم
1000 شانه-تراکم 3000
شمس
1000 شانه-تراکم 3000
افشان شاهان
1000 شانه-تراکم 3000
بهشت
1000 شانه-تراکم 3000
فرشته
1000 شانه-تراکم 3000
کرشمه
1000 شانه-تراکم 3000
نایین
1000 شانه-تراکم 3000
مهسان
1000 شانه-تراکم 3000
باغ ارم
1000 شانه-تراکم 3000
اصفهان
1000 شانه-تراکم 3000
سناتور
1000 شانه-تراکم 3000
نارنج
1000 شانه-تراکم 3000
آروانا
1000 شانه-تراکم 3000
شانیا
1000 شانه-تراکم 3000
یکتا
1000 شانه - تراکم 3600
آتنا
1000 شانه-تراکم 3000
آتنا وینتیج
1000 شانه-تراکم 3000
خورشید
1000 شانه-تراکم 3000
تاک
1000 شانه-تراکم 3000