شانه : 1000

تراکم : 3000

نخ خـاب : 100% اکرولیک

نخ پود : پنبه

نخ تار : پلی استر پنبه

ارتفاع خاب : 7±1

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات :

رنگ :
رقص شکوفه ها
شانه : 1000

تراکم : 3000

نخ خـاب : 100% اکرولیک

نخ پود : پنبه

نخ تار : پلی استر پنبه

ارتفاع خاب : 7±1

سایز : 4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )

توضیحات :

رنگ :

محصولات مشابه