تاریخچه فرش ماشینی

قدمت فرش ماشینی به دهه ۵۰ برمی‌گردد. در ابتدای آن سال‌ها در شهر کاشان اولین فرش ماشینی بافته شد. به موازات این اتفاق برخی از تاجران فرش‌هایی را از کشو...

جزئیات بیشتر

1398/05/31